Breaking News

Trending right now:
Description
 
Jan 18, 2014

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സത്യാഗ്രഹം അട്ടിമറിച്ചാലും പ്രവാസികളുടെ പൗരാവകാശം അട്ടിമറിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനാകില്ല

image


ന്യൂഡെൽഹി:  എന്റെ 11 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രവാസികൾ നല്കിയ സഹായത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നന്ദി പറയുന്നു. പോലീസ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തല്ക്കാലം മാറ്റിയെങ്കിലും എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തകർക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. ഞാൻ ആവശ്യപ്പട്ടത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസികളുടെ പൗരാവകാശമാണ്. എന്നന്നേക്കുമായി അത് നിഷേധിക്കുവാൻ ഒരു സർക്കാരിനും സാധ്യമല്ല. ആവശ്യക്കാർ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പോരാടിയാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. 

പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം ഓണ്‍ലൈൻ വഴിയോ തപാൽ വഴിയോ നടപ്പാക്കണമെന്ന എന്റെ ആവശ്യം പുഛിച്ചു തള്ളുന്നവർ, വിഡ്ഢികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും 3 കോടി പ്രവാസികളെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണ്. ലോക ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓണ്‍ലൈൻ സംവീധാനത്തിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സെക്കന്റിലും ബില്ല്യൻ കണക്കിന് ഡോളറുകളാണ് ഓണ്‍ലൈൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം സമ്പാന്ത്യം മുഴുവൻ ഓണ്‍ലൈൻ സവീധാനത്തിൽ അടിയറ വയ്ക്കുന്നതിലും വലുതാണോ, സുരക്ഷിതമായി തന്റെ ഒരു വോട്ടു ഓണ്‍ലൈൻ വഴി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയില്ലെന്നു വിമർശകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും പറയുന്നത് ? ഇന്ത്യയിലെ 130 കോടി ജനങ്ങളേയും 'ആധാർ' എന്ന അത്യുന്താതുനികത സാങ്കേതിക സംവീധാനത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്ന ഗവണ്‍മെന്റിന്, ഒന്നരക്കോടി പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം സുരക്ഷിതമായി ഓണ്‍ലൈൻ വഴി നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലേ ? വോട്ടവകാശം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നടപ്പാക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 'ഇലക്‌ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ' വിശ്വാസ്യത എന്താണ് ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും130 കോടി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും വലുതാണോ, പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുകൾ ഓണ്‍ലൈൻ വഴി സുരക്ഷിതമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റിന് കഴിയാത്തത് ? ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് റോക്കറ്റു വിക്ഷേപിച്ചു ഭൂമിയിലിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും പണിയാണോ, പ്രവാസികളുടെ വോട്ടുകൾ വഴിയിൽ ചോരാതെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാരിന് കെല്പ്പില്ലാത്തത് ? കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ദ്ദരേയും രാഷ്ട്രീയ-നിയമ-മാധ്യമ-പ്രവാസി പ്രധിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി 'ഓണ്‍ലൈൻ അഥവാ പോസ്റ്റൽ വോട്ടിംഗ്' സംവീധാനത്തിന്റെ സാധ്യതകളേക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റ് തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒന്നരക്കൊടിയിലധികം പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശത്തിലും വലുതാണോ, കൊല ചെയ്ത് ജെയിലിൽ അടച്ചിരുന്ന 2 ഇറ്റാലിയൻ നാവികരെ വോട്ടുചെയ്യാൻ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് അയച്ചത് ? 

ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി വിദേശ ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ജനാധിപത്യ പ്രാധിനിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കികൊണ്ട്‌, കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി ഞാൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം അന്തിമ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ്, 'പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ്' സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഞാൻ നടത്തിയത്. ഈ സമരം വിജയിപ്പിക്കുക എന്നത് ഡെൽഹിയിലെത്തിയ പ്രവാസി നേതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസി സംഘടനാ നേതാക്കളും എന്റെ സമരം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് വിരോധാഭാസം. ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇവരൊക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസികൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം. രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുമായി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുവഴി കഴിയാവുന്നത്ര ലാഭത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസി നേതാക്കളും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ല. എന്നാൽ, പ്രവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതി-മത ചിന്തകൾക്കും അതീതമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലാഭേഛ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഉണ്ട്. ഇവരിൽ പലരുടേയും നല്ല മനസ്സോടെയുള്ള പിന്തുണ എന്റെ സമരത്തിന് ലഭിച്ചതാണ്, പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചു 11 ദിവസം സമരം നടത്തുവാനുള്ള ഊർജ്ജം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ നേതാക്കാൾക്കെല്ലാം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. 

പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ 800 പ്രവാസി നേതാക്കളിൽ കേവലം 50 പേരാണ് എന്റെ സമരപന്തലിൽ എത്തി ഐക്യദാർഡ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും കേവലം 5 മിനുട്ട് മാത്രം ദൂരെയായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടും തണുപ്പത്ത് ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നത്. നാലഞ്ചു ദിവസം ഡെൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും സന്മനസ്സ് കാണിക്കാതിരുന്ന ഈ നേതാക്കൾ പ്രവാസികൾക്ക് അപമാനമാണ്. 

11 ദിവസം സത്യാഗ്രഹം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ചത് ഡെൽഹി മലയാളികളും ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമാണ്. പ്രവാസി നേതാക്കളുടെ തനിരൂപം കണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചിലവു കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറായത്. ഇതിനുവേണ്ടി 25 പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സഹായിക്കാമെന്ന് വാക്കും തന്നിരുന്നു. 5 പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും 3 ഡൽഹി സുഹൃത്തുക്കളുമായി 26000 രൂപാ സംഭാവനയായി ഇതുവരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ www.giadelhi.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദി. സമരത്തിനു വേണ്ടി ആകെ ചിലവായത് 135,000 രൂപയാണ്. കുറച്ചു പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറല്ല. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ സമരം അട്ടിമറിച്ചവർ വിഡ്ഢികളെന്നേ ഞാൻ പറയൂ.....പ്രവാസികളുടെ വോട്ടവകാശം അവരുടെ പൗരാവകാശ മാണ്. അത് നേടിയെടുക്കുന്നതുവരെ എൻറെ പോരാട്ടം തുടരും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർഥിക്കുന്നു.